FlexResponse Sertifika Adımları

1- Enforce için bir sertifika kasası ve sertifika oluşturulur.

keytool -genkeypair -alias ENFORCE -keystore certstore.jks -keyalg RSA -dname “CN=enforce_host,OU=organizational unit, O=organization,L=location, S=, C=country” -keypass password -storepass password

2- Bu komut ile Certstore içerisinde oluşturduğumuz Enforce sertifikasını Export alıyoruz.

keytool -exportcert -alias ENFORCE -keystore certstore.jks -file DLP.crt -rfc -storepass password

3- Kasadan aldığımız sertifikayı SMG üzerinde ki sertifikalar kısmında ki application alanına import ediyoruz.

4- Daha sonra SMG üzerinde ki TLS&Http certificates export alınır.

5- Export alınan sertifikayı aynı şekilde bin altına atılarak keytool yardımıyla certstore içerisine import edilir.

Bin > keytool -importcert -alias Brightmail -keystore certstore.jks -file exportedilen.crt -storepass password -v -noprompt

6- Yapılan işlemlerden sonra aşağıdaki komuttan certstore içeriği control edilir.

Keytool -list -v -keystore certstore.jks

7- Işlemlerin sonunda oluşan certstore.jks sertifika kasasını DLP sunucu üzerinde olması gereken yere kopyalanarak servisler restart edilir.

“C:\Program Files\Symantec\DataLossPrevention\EnforceServer\15.8.00000\Protect\plugins\EmailQuarantineConnect”

%d blogcu bunu beğendi: